Complementair ondersteuningsteam van de Estafette opent poorten naar leefwerelden

“In het Arabisch zeggen wij ‘je kunt niet met één hand klappen’,” beschrijft Ibrahim Deraz hoe hij vanuit zijn bedrijf High Sky Fitness een complementair team vormt met Jos Voppen van Buurtwerk Nederland en Emmylou Aben van PitZtop. Alle drie horen zij bij de eerste sociaal ondernemers die zich vestigden in de co-living en -working community van ‘SoZa’. Met hun gezamenlijke initiatief ‘De Estafette’ zetten zij in op het bouwen van netwerken waarin nieuwkomers en geboren Nederlanders elkaar vinden en versterken. “Het gaat erom dat de statushouders echt landen in de buurt en dat is iets anders dan ze ergens parkeren,” benadrukt Jos.

Als ondersteuners van de Estafette faciliteren zij de raad die wekelijks verbindende activiteiten organiseert voor SoZa-bewoners, -ondernemers en mensen uit de buurt. Zo leggen zij contacten en leren zij wat leeft. Met deze thema’s gaan Ibrahim, Jos en Emmylou vervolgens ‘de boer op’: “We hoorden dat statushouders graag willen leren zwemmen,” geeft Ibrahim als voorbeeld. “Dan leg ik contact met organisaties uit de buurt en de gemeente en gaan we om tafel over zwemlessen, maar ik laat ze zelf de vragen stellen. Ik was zo trots, ze hadden zich goed voorbereid! Zo leren ze dat SoZa niet de hele wereld is en dat het goed is om naar buiten te gaan.”

“Alle activiteiten die de Estafette organiseert, leveren weer nieuwe netwerken en acties op”

Jos

Een estafette van verrijkende contacten

“Alle activiteiten die de Estafette organiseert, leveren weer nieuwe netwerken en acties op,” gaat Jos dieper in op de gedachte achter het initiatief. “Zo hebben we ook verschillende thematafels over onderwerpen als onderwijs en gezondheid geïnitieerd. Ik heb gezien dat statushouders daar echt de ogen van andere deelnemers openen.” Jos doelt hiermee op vertegenwoordigers van betrokken organisaties en buurtbewoners die – zo geeft hij als voorbeeld – statushouders steeds vroegen naar waar ze vandaan kwamen. Eén van hen gaf toen aan dat hij graag eens een vraag wilde over waar hij naartóe gaat: “Wat doe je nu en hoe bevalt je studie eigenlijk?”

Faciliteren met de nadruk op eigen verantwoordelijkheid

Met het verdwijnen van de huidige woonfunctie van SoZa is ook het vinden van een nieuwe woning een ‘hot topic’ onder statushouders. Hoe doe je dat? Samen met de gemeente, woningcorporaties en statushouders die al met succes een ander onderkomen vonden, gaat de Estafette dan in gesprek om tot oplossingen te komen. “Wij openen kanalen,” zegt Ibrahim over het organiseren van dergelijke bijeenkomsten. “Maar,” zo benadrukt Jos, “we werken wel toe naar onze eigen overbodigheid en stimuleren om te kijken naar ‘wat doe je zelf?’. Je krijgt geen voorrang op de woningmarkt en zit in dezelfde boot als Nederlandse mensen.”

Gemeenschappelijke visie

Jos en Ibrahim zijn ervan overtuigd dat zij hun werk als ondersteuners van de Estafette-raad goed kunnen doen door hun verschillende achtergronden: “Emmylou is vrouw en komt uit het Zuidelijke Limburg,” verklaart Ibrahim hun complementaire kracht met een grote glimlach. “Jos is man en komt uit het Noorden. En ik ben Arabier en Afrikaans.” Samen werken zij vanuit een gemeenschappelijke visie, treffend omschreven door Jos: “Als je iets moois wilt bereiken, moet je uit de systeemwereld in de leefwereld van mensen stappen en beginnen bij ‘Wat gebeurt er in het hoofd van een statushouder?’”

 

Interview en tekst: Lisa Koolhoven www.verhalenpodium.nl

Pitztop bedenkt, ontwerpt en realiseert gastvrije, verbindende concepten

Met als doel: van een samenleving van wij en zij naar onze samenleving

Bezoekadres:

Soza gebouw
Wilhelmina van Pruissenweg 55
2595 AN Den Haag