Van afwasser tot rijinstructeur

In de gemeenschap die statushouders, studenten, ondernemers en andere betrokkenen in SoZa vormen, brengt PitZtop sinds 2018 haar economisch duurzaam hospitality community-concept in de praktijk. De ervaring leert dat het de nieuwkomers in Nederland helpt een zelfstandig leven op te bouwen.

Stefan Hovelynck van PitZtop kwam laatst in de trein toevallig een vroegere bewoner van SoZa tegen. “Hij vertelde hoe blij hij was met zijn baan op Schiphol en met zijn nieuwe huis. Maar hij zei ook dat hij binnenkort weer eens langs zou komen om bij ons te tafeltennissen.” Het illustreert aardig hoe PitZtop erin slaagt om banden voor het leven te smeden.

Een toevallige ontmoeting in de trein bracht de initiatiefnemers van PitZtop, Louk Burgers en Emmylou Aben, ook in contact met de gemeente Den Haag, die toen net op zoek was naar een partij om de jonge bewoners van SoZa, de daar gevestigde bedrijven en instellingen en de buurt met elkaar in contact te brengen en samen te laten werken, met als uiteindelijk doel de nieuwkomers te helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen. Emmylou omschrijft SoZa als een ideale omgeving om hun ideeën in de praktijk te brengen. “Hier heb je alle benodigde gebieden en functies onder één dak, kunnen mensen elkaar in alle vrijheid en veiligheid ontmoeten en een netwerk bouwen en hebben zij de ruimte om in elkaar te investeren op basis van de eigen behoeften.”

Geknipt

Emmylou noemt twee momenten die al snel bewezen dat dat werkte. Het aanbod van een kapper om op maandagavond bewoners te komen knippen, leidde tot vruchtbare ontmoetingen rond de kappersstoel. “Eén statushouder was bijvoorbeeld blij dat hij nu een hele avond Nederlands kon praten. Een ander leerde er eerst knippen en werkt nu zelf als kapper in Den Haag. Voor ons was het een goede manier om bewoners te leren kennen en uit te vinden wat hun wensen waren en wat zij van ons wilden.”

Belangrijk was verder de ontmoeting met Esther Geradts, die door de SoZa-eigenaar was aangesteld om bewoners, ondernemers en buurt door middel van activiteiten bij el- kaar te brengen. Ook de door haar georganiseerde maaltijden hielpen bij het smeden van onderlinge banden, die SoZa tot een waardevolle gemeenschap maken. Stefan gaf dat goede voorbeeld een vervolg met De Estafette: terugkerende themabijeenkomsten die statushouders, studenten en ondernemers samen zelf regelen.

“Zo krijgen zij ook het gevoel dat zij werken aan iets waarop zij verder kunnen bouwen.”

“Zo krijgen zij ook het gevoel dat zij werken aan iets waarop zij verder kunnen bouwen.”

Stefan

Goed gewerkt

Als zaken die in SoZa goed hebben gewerkt, noemt Emmylou de combinatie van de grotere activiteiten in samenwerking met Esther Geradts (“omdat zij nauw betrokken was bij alle gebruikers van SoZa”) met continue onderliggende programma’s voor en door statushouders en Haagse jongeren. “Zo is voor SoZa de deur naar de stad open gezet voor inwoners van SoZa en openden we SoZa voor de stad.” Stefan is enthousiast over het geven van verantwoordelijkheid aan de mensen zelf. “Door zelf de handen uit de mouwen te ste- ken, zelf met ideeën te komen en dingen te organiseren, leren mensen het best hoe het in Nederland gaat. Je ziet dan ook dat mensen vanzelf gebruik gaan maken van hun talenten.” “Wat ook goed werkt, is dat wij in de huiskamer van ANNA & Co in SoZa veel ruimte hebben, die wij met el- kaar vorm kunnen geven”, vult Emmylou nog aan.

Gevraagd naar de belangrijkste resultaten van de samen- werking in SoZa zegt Emmylou: “Het allerbelangrijkste is dat wij hier mensen hebben zien groeien, van nog geen idee hebben hoe het in Nederland werkt, tot het zelf maken van een plan voor de eigen toekomst.” Als voorbeeld noemt zij de Eritreeër die eerst als afwasser aan de slag ging om geld te sparen en nu als zelfstandig rijinstructeur aan de slag wil.

“De positieve kant van de immigratiecrisis is dat dat iedereen kan lukken.” Op 29 oktober viert SoZa de vruchten van toen, nu en straks met eten, muziek en clinics op een feest voor de (nieuwe) bewoners en de buurt. Emmylou en Stefan hopen dat alle opgedane ervaringen gaan helpen om zaken sneller voor elkaar te krijgen. “Wij weten nu wat wel en wat niet werkt, al moet je dingen wel de tijd en ruimte geven.”

Dit bericht werd eerder gepubliceerd in het Bezuidenhout Nieuws

Interview en tekst: Roeland Gelink

Foto: Els Smeets

Pitztop bedenkt, ontwerpt en realiseert gastvrije, verbindende concepten

Met als doel: van een samenleving van wij en zij naar onze samenleving

Bezoekadres:

Soza gebouw
Wilhelmina van Pruissenweg 55
2595 AN Den Haag