PitZtop landt in SoZa

Donderdag 14 juni is SoZa geopend. Een co-livin-working space recht tegenover station Den Haag - Laan van NOI. In het voormalige Ministerie van Sociale Zaken bevindt zich broedplaats ANNA&Co. ANNA&Co biedt werkruimte aan maatschappelijke initiatieven die de ontmoeting tussen nieuwkomers en Hagenezen met aantrekkelijke programmering stimuleren. PitZtop - waar inbo partner van is - heeft hier als een van de eerste gebruikers haar intrek genomen. Daarmee is ook de eertse PitZtop een feit.

 

Tafel verbindt. PitZtop initieert en faciliteert het ontmoeting tussen nieuwkomers en autochtone burgers door duurzame en gastvrije ‘landingsplekken’ te creëren waar beide groepen zich welkom en aangesproken voelen. Doel is om nieuwkomers in staat te stellen een sociaal netwerk op te bouwen en tegelijkertijd de lokale bevolking en bezoekers de mogelijkheid te bieden informeel met hen in contact te komen. Na een aanloopperiode waarin de partners van PitZtop de basisuitgangspunten van dit hospitality-concept hebben ontwikkeld is, wordt het concept nu voor het eerst letterlijk zichtbaar in SoZa. Centraal in de eerste Pitztop staat een bijzondere gevormde tafel, waarin de ontmoeting van mens-tot-mens is vertaald. De tafel, ontstaan vanuit het gedachtegoed van biophillic design, is door de partners van PitZtop eigenhandig ontworpen én gebouwd met lokale support van Hubo Grottendieck en de plaatselijke kringloop. De programmering van PitZtop, in nauwe samenwerking met lokale partner STEK (Stichting voor stad en kerk) start na de zomer.

 

Voorbij SoZa. De partners van Pitztop zijn ervan overtuigd dat de ongedwongen, toevallige ontmoeting van haar hospitality-concept een zeer belangrijke basis vormt voor het integreren van nieuwkomers in onze maatschappij. PitZtop wil daarmee reiken voorbij de zorgtaak van de overheid, waar onderdak en eten niet het perspectief scheppen voor nieuwkomers om op een natuurlijke wijze deel van onze leefomgeving te kunnen worden. Naast het opbouwen van de programmering in SoZa werkt het team van PitZtop op dit moment aan de totstandkoming van een aantal zelfstandige horeca-hotellocaties in de Randstad waar nieuwkomers, voorbij de ontmoeting ook zullen werken.

 

Over PitZtop. Bij stichting PitZtop zijn betrokken: Andersson Elffers Felix, Deerns, Hotelschool Den Haag/campus Amsterdam, Hospitality Support Group, Inbo architecten, Bu-Mi, Maddi Deeb, - marketing professional, en Moe Al-Masri - student Hotelschool The Hague/campus Amsterdam. PitZtop is een initiatief van de Look Company en wordt mede mogelijk gemaakt door het Kansfonds.

Postadres

Zuidwerflaan 5

2594 CW Den Haag

Bezoekadres

Pruisenweg 55

2595 AN Den Haag

070 374 0000

 initiator,  bestuurder

Louk Burgers

0646777373

 louk.burgers@pitZtop.eu

conceptmanager

Emmylou Aben

0641321728

emmylou.aben@pitZtop.eu