Terugblik mini-werkconferentie PitZtop

‘Broedplaats voor lokale bewoners en nieuwkomers’

Ruim honderd vertegenwoordigers uit de wetenschap, de politiek, de overheid, het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven en van fondsen en nieuwkomers, hebben maandag 27 maart jl. deelgenomen aan de mini-werkconferentie ‘Broedplaats voor lokale bewoners en nieuwkomers’, in Humanity House in Den Haag. Centraal tijdens deze bijeenkomst stond het innovatief, economisch duurzaam hospitality community concept PitZtop. Dit concept gaat uit van een integrale en economisch duurzame visie op migratie en een diverse samenleving.

 

 

Ontmoetingsplek en diversiteit

Hart van dit PitZtop-concept vormt een inspirerende ontmoetingsplek met hotel, horecavoorzieningen, woningen, winkels, startups en andere commerciële activiteiten. De locatie biedt aan nieuwkomers en bestaande inwoners ontmoetingsplekken voor uitwisseling van cultuur en kennis, ingangen naar netwerken en initiatieven en wegwijsfunctie bij het opbouwen van een nieuw leven in Nederland, talentontwikkelings/scholingsmogelijkheden, werkgelegenheid en  woonruimte. Het concept levert bij realisatie een wezenlijke bijdrage aan het opbouwen van een zelfstandig leven van nieuwkomers in de lokale samenleving. Nieuwkomers zullen beter en sneller hun plek vinden in de Nederlandse samenleving, als zij samen met lokale inwoners toegang hebben tot gezamenlijke ontmoetingsplekken. Het hospitality community concept PitZtop, waaraan nieuwkomers bij de realisatie een actieve bijdrage leveren, voorziet daarin. Het is de plek waar de lokale bevolking en de nieuwkomers elkaar treffen, waar de wij-en-zij samenleving overgaat in de onze, diverse samenleving.

 

 

Aanbevelingen

Doel van de mini-werkconferentie was tweeledig:

 

  1. met de deelnemende vertegenwoordigers uit de publieke en private sectoren een antwoord vinden op de vraag wat er nodig is om met organisaties uit beide sectoren gezamenlijk het concept te realiseren
  2. toetsing van het concept en aanbevelingen verzamelen over een viertal thema’s gerelateerd aan het concept.

 

Vier werkgroepen brainstormden over de thema’s: 1) migratie als broedplaats van diversiteit, 2) aan het werk in een house of hospitality, 3) migratievraagstukken en de rol van publieke en private partijen, 4) verbinding tussen lokaal en globaal met kansen voor glocal citizenship. De uitkomsten en aanbevelingen uit de werkconferentie worden meegenomen in de verdere conceptontwikkeling van het concept. Enkele aanbevelingen luidden: normaliseer het vraagstuk van migratie, stel “meet the locals” centraal; verbindt goede, lokale initiatieven aan deze plek; en maak samen met nieuwkomers spelregels.

 

De werkconferentie stond onder leiding van Annemieke Roobeek, hoogleraar Strategy & Transformation Management Nyenrode Business Universiteit. Aan de interactieve discussie en aan de werkgroepsessies werkten mee de hoogleraren Lucas Meijs (Strategische Filantropie/Vrijwilligerswerk, Erasmus Universiteit) en Leo Lucassen (Sociale Geschiedenis, Universiteit Leiden), socioloog/publicist Shervin Nukuee, hospitality professional Mohammad Al Masri en ambtenaar/ondernemer Loubna Zarrou.

 

Het Hospitality Community Concept PitZtop is een initiatief van The Look Company en wordt mede mogelijk gemaakt door Kansfonds. Betrokken bedrijven, organisaties en personen bij het PitZtop concept zijn: Andersson Elffers Felix, Deerns, Hotelschool The Hague, INBO Architecten, Stichting SOVIC, marketing deskundige Maddi Ali Deeb, hospitality professional Moe Al Masri.

 

Conceptmanager: emmylou.aben@pitztop.eu

 

Bekijk de foto's op de Galerie mini-werkconferentie in beeld

 

Foto's: Geisje van der Linden

“People with the power of the newcomers in our country deserve a partnership with organisations in the Netherlands who want to empower and support them in building a new future in a new homeland.”

 

Drs. Ido Smits MA CMC, partner/ consultant Andersson Elffers Felix

Postadres

Zuidwerflaan 5

2594 CW Den Haag

Bezoekadres

Pruisenweg 55

2595 AN Den Haag

070 374 0000

 initiator,  bestuurder

Louk Burgers

0646777373

 louk.burgers@pitZtop.eu

conceptmanager

Emmylou Aben

0641321728

emmylou.aben@pitZtop.eu