Pitztop's voorwaarden voor succesvolle inburgering

Naar aanleiding van de nieuwe inburgeringswet 2021, schetst @Renée Frissen van @OpenEmbassy in een artikel, 7 voorwaarden om inburgering succesvol te laten slagen.

Heel herkenbaar, en ze kunnen niet genoeg benadrukt worden. Want inburgering is nog geen integratie. Ons concept – gericht op het ombuigen van een wij-zij samenleving naar ónze samenleving; ontwikkelden we al in 2016 met statushouders en een aantal professionals. Om vanuit de basis die de inburgering legt, te zorgen dat integratie kan ontstaan. Vanuit @SoZa brengen we dit zo in de praktijk:

Succesvolle inburgering in de praktijk

Ont-moeten, samen doen, community bouwen en verbinden – daarvoor legt @de Estafette de basis - een initiatief van @Highskyfitness, @Buurtwerk Nederland en @Pitztop, en georganiseerd door een team van (niet-)statushouders. Met elkaar zorgen we voor sociale verbondenheid onderling en met anderen uit de stad. Vanzelfsprekend spreken mensen Nederlands met elkaar, is er lekker eten en drinken, pingpongen we, en ondernemen we een activiteit samen met andere mensen of organisaties uit de stad. Zo horen we over de behoefte van mensen en helpen we hen daar zelf vorm en inhoud aan te geven. Waardoor de afhankelijkheid van mensen afneemt, want ‘in het algemeen zijn het mensen – nieuwkomers- die wat kunnen en willen’ en kunnen ze hun talenten, kwaliteiten en ervaringen in een gedeelde omgeving laten zien en doorontwikkelen. Zo krijgen voorwaarde 1 “Integratie is meer dan taal en werk” en 2 “Maak nieuwkomers niet afhankelijk” vorm in de praktijk.

Netwerken en werken Door je eigen netwerken op deze manier te ontwikkelen en door de ervaring over hoe je het bouwen aan je eigen netwerken gaat, vergroten nieuwkomers hun kansen op werk. En dat is belangrijk om het arbeidspotentieel dat naar Nederland is gekomen te benutten in deze overspannen arbeidsmarkt. In @Talenten zonder grenzen focussen we met @Vreelandgroep en @Klare Koek op projecten waarbij de talenten van statushouders in beeld komen bij werkgevers. In eerste instantie in het bijzonder in de zorg, gezien de arbeidsmarktvraag. De betrokkenheid van zowel statushouders en zorgaanbieders is cruciaal voor succes. Daar ontstaat verbinding.

Gelijkwaardig contact En dat sluit aan bij voorwaarde 7: Luister naar de nieuwkomers zelf” In al onze werkzaamheden staat de behoefte en input van statushouders aan de basis. We betrekken ze bij keuzes en praktische vormgeving.

Inburgering doe je samen

Wil je de kansen op succesvolle inburgering verhogen in jouw #gemeente? Wil je je mogelijkheden vergroten om statushouders duurzaam op te nemen in je eigen organisatie? Neem gerust #contact op om samen de mogelijkheden te verkennen.

Lees hier het volledig artikel: 7 voorwaarden voor succesvolle inburgering - Sprank (sprankmagazine.nl)

#socialimpact #ontmoetingsplekken #talenten #nieuwkomers #informelenetwerken #verbinden #inclusievesamenleving

Pitztop bedenkt, ontwerpt en realiseert gastvrije, verbindende concepten

Met als doel: van een samenleving van wij en zij naar onze samenleving

Bezoekadres:

Soza gebouw
Wilhelmina van Pruissenweg 55
2595 AN Den Haag