Skip to main content

PitZtop verbindende concepten voor een gastvrije landing in de samenleving

We starten in 2016 vanuit een krachtig, veelzijdig concept. Dat staat nog steeds als een huis en lees je hieronder terug:

PitZtop is de naam van een innovatief, economisch duurzaam hospitality community concept, dat een wezenlijke bijdrage levert aan het opbouwen van een zelfstandig leven van nieuwkomers in de lokale samenleving. Daarbij wordt uitgegaan van de visie dat nieuwe burgers beter en sneller in de Nederlandse samenleving hun plek vinden, als zij samen met lokale inwoners toegang hebben tot gezamenlijke ontmoetingsplekken.

Waarom Pitztop

Omdat vluchtelingen ontvangen verder gaat dan vluchtelingen opvangen

Omdat er altijd vluchtelingen voor onze deur zullen staan op zoek naar een plek om te leven

Omdat vluchtelingen recht op bescherming hebben

Omdat contact tussen lokale en nieuwe burgers vertrouwen opbouwt en vooroordelen vermindert

Omdat ontmoeten, in contact komen met elkaar, bijdraagt aan wederzijds begrip en acceptatie

Omdat een begripvolle gemeenschap die ontvangt en accepteert noodzakelijk is voor succesvolle integratie van de nieuwe burgers in onze samenleving

Omdat verbinding en diversiteit de samenleving mooier en boeiender maken

Omdat diversiteit een bijdrage betekent voor de samenleving, voor nieuwe ideeën, bedrijvigheid en economische groei

Omdat nieuwe mensen nieuwe inzichten, nieuwe talenten en nieuwe mogelijkheden brengen

Omdat de turbulentie van de wereld uiteindelijk tot uiting komt in onze steden, onze dorpen. Van Global naar Glocal

Omdat iedereen af en toe een fantastische plek zoekt om zichzelf op te laden

"Van wij en zij samenleving naar onze samenleving"

Terugkijkend in onze geschiedenis zien we dat Nederland onder meer ook door migratie groot is geworden. Vooral vanaf de Gouden Eeuw hebben veel migranten zich in ons land gevestigd. Uiteindelijk hebben deze migranten onze samenleving verrijkt, zowel economisch als cultureel.

Veel, heel veel rapporten zijn er uitgebracht over de integratieproblematiek. Zowel de landelijke als de lokale politiek is er permanent mee bezig en de samenleving zelf roert zich vaak heftig. Bij deze begrijpelijke aandacht en commotie ligt de nadruk in vrijwel alle gevallen op de rol van de nieuwe burgers en de statushouders. Veel uitgevoerde en lopende integratieprojecten gaan ook meestal uit van de nieuwkomers. Zij vooral moeten zich aanpassen aan de Nederlandse normen en waarden, aan de Nederlandse cultuur. De autochtone Nederlanders nemen hoegenaamd niet actief en positief deel aan dat integratieproces. Dat wil zeker niet zeggen dat men die ontmoeting niet zou willen. Men weet echter vaak niet hoe contact tot stand te brengen. De lokale overheid neemt af en toe pogingen daartoe, maar richt zich toch voornamelijk op zo efficiënt mogelijk helpen bij het voldoen aan de basisbehoeften van de nieuwe burgers: huisvesting, bijstand en de taal leren. De behoefte aan sociale contacten, communicatie met de lokale bevolking is voor de overheid geen primaire taak.

Wat

Succesvolle integratie komt uit de samenleving. Precies dat is de insteek van het PitZtop hospitalityconcept, dat zich daarmee onderscheidt van andere concepten en projecten, die vrijwel alleen de statushouders als uitgangspunt nemen. Het PitZtop hospitalityconcept komt neer op het initiëren en faciliteren in de gemeenschap van een proces, dat opgezet en uitgebouwd wordt door alle groepen in de samenleving samen. Dus niet alleen door de statushouders, maar in samenwerking met alle burgers. Met als doel: van een wij en zij, naar een onze samenleving. Dan is de kans groot dat de statushouders kunnen landen in de gemeenschap en er een kansrijke sociaal-economische positie kunnen opbouwen. 

De ambitie: Een integraal, duurzaam hospitalityconcept op een centrale locatie met:

 • woonplekken voor nieuwe burgers en anderen, bijvoorbeeld studenten
 • hotelkamers
 • restaurant
 • openbare, publieke ruimte voor activiteiten, exposities etc.
 • ontmoetingsruimten voor bijeenkomsten, exposities etc.
 • ruimten voor start-ups en werkgelegenheid.

 

Functies en waarden van dit integrale PitZtop Hospitalityconcept:

Werken:

 • het grootste effect voor statushouders en de gemeenschap
 • maakt onafhankelijk, biedt vrijheid, geen bijstand meer
 • leidt tot persoonlijke ontwikkeling en groei voor de statushouder en de Nederlander
 • draagt bij en voegt waarde toe aan samenleving en individu
 • biedt nieuwe sociaal-maatschappelijke verbindingen
 • geeft positieve energie

Ontmoeten:

 • statushouders en burgers leren elkaar kennen op basis van overeenkomsten
 • bouwen samen verhalen en delen deze met anderen
 • vergroten hun netwerken en maken dat zichtbaar
 • leidt tot een verbetering van de samenhang in de gemeenschap
 • biedt kansen om gezamenlijke belangen en behoeften te ontdekken

Creëren:

 • samen activiteiten ontplooien
 • op basis van gelijkwaardigheid elkaar verrijken
 • nieuwe kansen initiëren
 • nieuwe, onverwachte mogelijkheden ontdekken
 • bouwen aan zelfontwikkeling voor alle deelnemers

Wonen:

 • een veilige plek
 • basis voor het opbouwen van een nieuw bestaan

Het PitZtop Hospitalityconcept is een organisch concept. Uit de ervaringen die worden opgedaan leren we samen en creëren we op basis van die kennis nieuwe activiteiten en mogelijkheden. De inrichting en het beheer van deze integrale PitZtoplocatie zijn geheel in handen van zowel statushouders als burgers uit de gemeenschap met een hospitalityachtergrond en horecaervaring.