Skip to main content

Samen staan we sterk

Als je je talenten inzet, doe je iets wat bij je past en lever je een waardevolle bijdrage aan de samenleving. Voor nieuwe Nederlanders is het lastig om een baan of stageplek te vinden waarin ze zich verder kunnen ontplooien. Werk geeft voldoening en zekerheid en je betaalt er je rekeningen mee. Door werk voel je je onderdeel van de samenleving. Heb je geen baan of opleiding, dan zorgt dit voor stress, financiële zorgen en gezondheidsproblemen. Door nieuwkomers aan nieuwe sociale netwerken te koppelen, vinden zij sneller passend werk. Hierbij gaan we altijd uit van ieders eigen kracht en talenten en versterken die waar we kunnen. Met als einddoel: een baan!

Bij PitZtop geloven we in de waarde van talent – van nieuwkomers en onze partners.

Pitztop ondersteunt nieuwkomers en Nederlanders bij het vinden van een passende plek voor nieuwkomers in de samenleving. Ons concept biedt een ieder een veilige en gastvrije plek in SoZa in Den Haag waar wonen, werken en meedoen hand in hand gaan. Ontmoetingen en netwerken staan hierbij centraal. Door nieuwkomers, (sociaal) ondernemers en buurtbewoners met elkaar in contact te brengen dragen we bij aan een bruisende kruisbestuiving van verschillende mensen, culturen, verhalen en ervaringen. We leren van elkaar en met elkaar. En kunnen zo het verschil maken voor zowel nieuwe inwoners als mensen die hier geboren en getogen zijn.